EN

Користувацька угода

Дана Користувацька угода (далі - Угода) укладається між Nobelbee (далі по тексту Угоди - Агентом) і дієздатною фізичною особою (далі по тексту - Користувач).

Згодою на укладення цієї̈ угоди (акцептом оферти) є дії по реєстрації або авторизації в Мобільному додатку Nobelbee App та оплата за придбане право на отримання послуги. Ця Угода вважається укладеною (набирає чинності) з моменту, що настане раніше: завершення процедури реєстрації Користувачем в Мобільному додатку Nobelbee App або авторизації Користувачем в Мобільному додатку Nobelbee App.

1. Терміни та визначення.

«Nobelbee App» - сервіс поздоровлень користувачів шляхом грошових переказів між ними, який є інтелектуальною власністю Aгента. Nobelbee App в контексті цієї Угоди є програмою для електронно-обчислювальної машини (ЕОМ), що включає мобільний додаток для мобільних операційних систем IOS і Android і пов'язану з ним віддалену платформу по формуванню і обліку грошових переказів через публічні Програмні інтерфейси додатків (API) платіжних систем.

Відправник – зареєстрований користувач додатку Nobelbee App, з авторизованою в додатку власною платіжною карткою Visa/Mastercard, який відправляє кошти Отримувачу.

Отримувач – зареєстрований користувач додатку Nobelbee App, з авторизованою в додатку власною платіжною карткою Visa/Mastercard, який отримує кошти від Відправника.

Грошовий переказ – переказ коштів з картки Відправника на картку Отримувача за допомогою платіжних систем.

Послуга «Chip in money» - привітання шляхом грошового переказу фіксованої суми. Процесинг переказу здійснюється шляхом інтеграції через API платіжних систем.

Послуги “Send Gift” “Send Money” - привітання шляхом грошового переказу суми, самостійно вказаної (визначеної) Відправником. Процесинг переказу здійснюється шляхом інтеграції через API платіжних систем.

«Користувач» - особа, яка використовує Nobelbee App.

«Агент» - Власник Nobelbee App, котрий здійснює управління Мобільним додатком Nobelbee App.

«Платіжна система» - особа (підприємство, установа, організація тощо), що реалізує послугу по процесингу платежу, ініційованого через додаток Nobelbee App.

«Комісія» - вартість (ціна) послуги, яка вказується в розділі “Info”.

«Платіжний документ» - інформаційне повідомлення, що містить повні дані про здійснену транзакцію. Платіжний документ відправляється на e-mail користувача, вказаний в розділі «Профіль».

«Авторизація в Nobelbee App» - введення Користувачем облікових даних (телефону, імені, дати народження та інших), що дозволяють здійснити доступ до Nobelbee App.

«Адреса електронної пошти користувача» (e-mail) - адреса електронної пошти Користувача, вказана при реєстрації в Nobelbee App. На адресу електронної пошти користувача Nobelbee App відправляє Платіжний документ та інші повідомлення.

2. Предмет угоди.

2.1. Відповідно до цієї Угоди Агент надає Користувачеві невиключне право використання Nobelbee App будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей в будь-який час і на умовах, викладених в цій Угоді, за винятком часу проведення профілактичних та інших робіт, а також інших обставин, що перешкоджають Користувачеві здійснити доступ до мобільного додатку Nobelbee App.

2.2. Агент не є фактичним виконавцем Грошових переказів і регламентує виключно порядок використання мобільного застосування Nobelbee App для користування послугами “Chip In” “Send money” та “Send Gift” і порядок оплати обраних послуг.

2.3. Процесинг Грошових переказів, які здійснюються при користуванні послугами “Chip In” “Send money” та “Send Gift”, реалізовується платіжними системами на основі договору, укладеного між Платіжною системою та Агентом.

2.4. Фізична особа, яка не досягла повноліття, має право використовувати даний мобільний додаток тільки за умови, що згода з цією Угодою надана його батьками або його законними представниками. Відповідальність за порушення неповнолітнім користувачем цієї Угоди або чинного законодавства при використанні мобільного додатку несуть його батьки або законні представники.

2.5. Користувач обізнаний, що мобільний додаток Nobelbee App надається йому "ЯК Є" ( "AS IS"), через проблеми, що виникають в процесі оновлення, підтримки та експлуатації Користувачем мобільного додатку (в тому числі: проблеми сумісності з іншими програмними продуктами (додатками, драйверами та ін.), проблеми, що виникають через неоднозначне тлумачення довідкової інформації, невідповідності функціоналу мобільного додатка очікуванням Користувача тощо), Агент відповідальності не несе. Агент не дає Користувачеві ніякої гарантії того, що він отримає вигоду або користь від використання мобільного додатку.

3. Реєстрація в мобільному додатку Nobelbee App та Порядок його використання.

3.1. Для використання мобільного додатка або деяких окремих його функцій, Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створено унікальний обліковий запис (Аккаунт) і надано доступ в мобільний додаток.

3.2. Для реєстрації Користувач зобов'язується достовірно і повно заповнити інформацію про себе з питань, пропонованих у Формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Користувач несе відповідальність за повноту і достовірність наданої при реєстрації інформації (адреса електронної пошти, номер мобільного телефону). У разі зазначення Користувачем недостовірної/неповної інформації Агент не несе відповідальності за ненадання фіскальних електронних документів (зокрема, Платіжних документів) і можливу відмову в наданні послуг.

3.3. Користувач підтверджує і гарантує, що всі дії, передбачені для нього цією Угодою, здійснюються особою, чиї дані спрямовані Агенту при проходженні процедури реєстрації.

3.4. Користувач має право зареєструвати не більше одного облікового запису.

3.5. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках використання мобільного додатку Nobelbee App під його обліковими даними. Всі дії в рамках або з використанням мобільного додатка Nobelbee App під Аккаунтом Користувача вважаються зробленими самим Користувачем. Користувач самостійно несе повну відповідальність за будь-які дії та операції осіб, яким Користувачем були передані дані, що використовуються для Авторизації та/або реєстрації Користувача в Nobelbee App.

3.6. Агент не несе відповідальності за підбір пароля Користувача третіми особами і будь-які дії, вчинені ними з використанням підібраного пароля.

3.7. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Агента про будь-який випадок несанкціонованого (не дозволеного) доступу до мобільного додатку Nobelbee App та/або про будь-яке порушення (підозру порушення) конфіденційності свого облікового запису.

3.8. Агент має право направляти Користувачеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру. Якщо Користувач не бажає отримувати такі повідомлення, він може звернутися з проханням про скасування інформування за допомогою свого поштового сервісу.

4. Права і обов'язки Агента

4.1. Агент зобов'язується докласти всіх зусиль щодо недопущення збоїв, але не несе відповідальності за тимчасові технічні збої і перерви в роботі мобільного додатку Nobelbee App, незалежно від причин таких збоїв і їх тривалості.

4.2. Агент має право перервати надання доступу до мобільного додатку Nobelbee App, якщо це обумовлено, зокрема, неможливістю використання інформаційно-транспортних каналів та іншого обладнання, що не є власними ресурсами Агента або діями чи бездіяльністю третіх осіб, якщо це безпосередньо впливає на надання послуг за цією Угодою, в тому числі при аварійній ситуації. При цьому, Агент не несе відповідальності перед Користувачем і не відшкодовує збитки у зв'язку із затримками, перебоями і неможливістю використання ресурсів і послуг мобільного додатка.

4.3. Оскільки мобільний додаток Nobelbee App знаходиться на стадії постійного доповнення та оновлення можливостей, найменування та склад функцій, що надаються, можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача, Агент має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) роботу будь-яких окремих функцій мобільного додатку без попереднього повідомлення Користувача.

4.4. Агент зобов'язується регулярно удосконалювати апаратно-програмний комплекс, але не гарантує, що програмне забезпечення мобільного додатку не містить помилок, апаратна частина не вийде з робочих параметрів і буде функціонувати безперебійно.

4.5. Агент не несе відповідальності за збитки чи іншу шкоду, що виникла у Користувача в зв'язку з його некваліфікованими діями, а також діями третіх осіб.

5. Права та обов'язки Користувача.

5.1. Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією Угоди при кожному відвідуванні мобільного додатка Nobelbee App та дотримуватися її положень.

5.2. Користувач зобов'язаний самостійно забезпечувати таємницю своїх даних, розголошення яких може спричинити за собою настання негативних наслідків для Користувача. Користувач одноосібно несе відповідальність за всіма ризиками і збитками у зв'язку з цим.

5.3. Користувач зобов'язаний вказувати в розділі «Профіль» свою справжню дату народження.

6. Порядок придбання послуг в мобільному додатку Nobelbee App.

6.1. Для придбання послуги Користувачеві необхідно послідовно здійснити такі дії:

а) Увійти в мобільний додаток Nobelbee App під своїм ім'ям або авторизуватися.

б) Обрати користувача, який отримає привітання.

в) Обрати іконку, яка відповідає обраній послузі і натиснути її. Натиснути на активну кнопку привітання.

г) Оплатити послугу за допомогою банківської карти. Для виконання платежів банківської карти Користувач автоматично перенаправляється на безпечну сторінку банку емітента платіжної карти.

Користувач може зберегти дані своєї банківської картки в платіжній системі для спрощення платежів. Для прив'язки банківської картки Користувачеві необхідно заповнити всі поля на сторінці «Профіль». При цьому, Агент не зберігає і не обробляє платіжні дані Користувача.

6.2. За результатами проведення успішного платежу Користувачу на електронну адресу, вказану при реєстрації, надійде Платіжний документ.

Агент не несе відповідальності за дії платіжних систем, через які Користувач здійснює Грошові перекази, в тому числі за помилки в роботі даних платіжних систем, а також обробку ними введених Користувачем даних.

6.3. Після успішної оплати послуги Nobelbee App створює відповідний запис, який буде відображатись у профілі Користувача.

7. Повернення Грошових переказів.

7.1. Повернення Грошових переказів допускається виключно у випадках, передбачених цією Угодою та чинним законодавством України.

7.2. Користувач Nobelbee App має право вимагати від Агента повернути суму здійсненого Користувачем Грошового переказу в разі, якщо послуга “Send Gift”, “Chip in” або “Send Money” була придбана Користувачем випадково або помилково. При настанні такого випадку Користувач повинен протягом 24 годин з моменту здійснення Грошового переказу, який він вважає випадковим або помилковим, направити зі своєї електронної пошти, зареєстрованої в Nobelbee App на електронну адресу «support@Nobelbee.com» електронний лист (Тема листа: «Повернення грошових коштів») разом з Платіжною квитанцією Nobelbee App, яка була відправлена на e-mail Користувача в момент здійснення відповідного Грошового переказу.

Агент протягом двух робочих днів з дати отримання такого звернення перевіряє інформацію про транзакцію, узгоджує можливість повернення Грошового переказу з відповідною платіжною системою і повідомляє Власнику Nobelbee App про результат.

7.3. У разі можливості повернення суми здійсненого Користувачем Грошового переказу, який він вважає випадковим або помилковим, таке повернення здійснюється згідно правил платіжної системи. У разі відмови платіжної системи здійснити таке повернення, Користувач зобов’язується вирішувати питання повернення безпосередньо з Отримувачем відповідного Грошового переказу, який Користувач вважає випадковим або помилковим.

8. Обробка персональних даних.

8.1. При реєстрації в Мобільному додатку Користувач надає Агенту такі персональні дані:

o Прізвище,

o Ім'я,

o адреса електронної пошти,

o номер телефону.

Метою обробки персональних даних є виконання зобов’язань та надання послуг, передбачених цією Угодою.

8.2. Уклавши дану Угоду, з метою виконання вимог законодавства України про захист персональних даних Користувач надає Агенту дозвіл (однозначну та безумовну згоду) на передачу, обробку, зберігання його персональних даних (прізвища, імені та по-батькові, електронної пошти, номеру мобільного телефону тощо), що стали відомими Агенту в результаті взаємодії Користувача із Nobelbee App, будь-яким способом, зокрема, але не виключно, шляхом їх збирання, запису, обробки, зберігання, систематизації, накопичення, адаптації, використання, у тому числі шляхом включення у базу персональних даних Агента, передачі третім особам в межах їх компетенції (надання, доступ), розповсюдження, блокування, видалення. Користувач надає дозвіл (однозначну та безумовну згоду) Агенту на розповсюдження персональних даних у прямо передбачених законодавством випадках та виключно на запит уповноваженого на отримання такої інформації державного органу або коли необхідність розповсюдження даних у визначених формі та обсязі прямо витікає із законодавства України. Користувач, який уклав цю Угоду, надає згоду Агенту використовувати його персональні дані, зазначені в Угоді, з метою виконання умов цієї Угоди, дотримання вимог законодавства України, ведення бухгалтерського обліку, готування документів та для іншої мети, що так чи інакше пов’язана із цією Угодою.

Обробка персональних даних повинна проводитися Агентом у відповідності із вимогами законодавства про захист персональних даних. Вказана вище згода на обробку персональних даних Користувача є безстроковою та не залежить від строку дії цієї Угоди.

Персональні дані Агент має право передати платіжній системі для виконання умов цієї Угоди, якщо необхідність цього випливає із суті Угоди та роботи додатку Nobelbee App.

8.3. Відповідальність за точність представлених персональних даних несе Користувач.

8.4. Обробка персональних даних, зазначених у п. 8.1. означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

8.5. Обробка та зберігання персональних даних Користувача здійснюється Агентом.

8.6. Користувач може в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, відповідно до ч. 11 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», направивши Агенту відповідне повідомлення на електронну адресу: support@Nobelbee.com. У цьому випадку вся отримана від Користувача інформація видаляється з Nobelbee App, при цьому Користувач не матиме доступ до Nobelbee App.

8.7. Користувач зобов’язаний у разі зміни персональних даних надати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію для оновлення Агенту його персональних даних. Всі негативні наслідки ненадання такої інформації несе Користувач.

8.8. Завершення Користувачем процедури реєстрації або Авторизації в мобільному додатку є свідомою згодою на обробку його персональних даних відповідно до цієї Угоди, крім того, укладанням Угоди Користувач підтверджує, що ознайомлений з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

9. Додаткові умови.

9.1. Агент не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Власнику Nobelbee App внаслідок неналежного виконання свої зобов’язань платіжною системою.

9.2. У разі виникнення питань щодо якості обслуговування, Користувач в змозі звернутися за допомогою до Агента надіславши письмове звернення на електронну адресу служби підтримки зазначену в розділі «Інфо» в Nobelbee App. В цьому випадку Агент буде намагатися посприяти у вирішенні ситуації, що склалася.

9.3. Агент не несе відповідальності перед Користувачем і Власником Nobelbee App за будь-які збитки, шкоду, збитки, втрачені дані, шкоду честі, гідності, релігійних почуттів або ділової репутації, що виникла у зв'язку з використанням Nobelbee App, вмісту, матеріалів, до яких Користувач отримав доступ за допомогою Nobelbee App.

9.4. Користувач зобов’язується здійснювати перевірку Грошових переказів на користь Отримувачів на предмет необхідності здійснення утримання податку на доходи фізичних осіб у порядку, передбаченим чинним законодавством України та нести одноособову відповідальність за утримання та сплату будь-яких застосовних податків та зборів, що підлягають утриманню із виплат на користь Отримувачів, що здійснюватимуться із застосуванням Nobelbee App.

9.5. Агент має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди шляхом публікації змін на веб-сайті nobelbee.com та/або в додатку Nobelbee App. Зміни вступають в силу з моменту опублікування, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

10. Вирішення спірних питань.

10.1. Претензійний порядок досудового врегулювання суперечок за цією Угодою є обов'язковим.

10.2. Претензії Користувач направляє в службу підтримки в мобільному додатку Nobelbee App, що знаходиться на екрані «Профіль» або на електронну адресу: support@Nobelbee.com з обов'язковим зазначенням теми листа: «Претензія».

10.3. Направлення претензій іншим способом, ніж зазначено в п. 10.2. цієї угоди не допускається.

10.4. Термін розгляду претензії становить 30 (тридцять) робочих днів з дня отримання претензії.


2021 © Nobelbee, всі права зарезервовано Миколою Лясовським